Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI 13.06.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:199

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2017 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Kara No:200

Karar: Koçarlı İlçesi, Haydarlı Mahallesi, 471 parsel numaralı metruk mezarlık vasfındaki taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:201

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 2017 Mali Yılı Bütçesi (T-1) cetveline 1 (bir) adet Tuz Sericili Damperli Kamyonun işlenmesine ve aracın Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:202

Karar: Bingöl İlinde yapılan terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk DEMİRKIRAN’ın anısının ve isminin yaşatılması için Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde bulunan Merkez Parkının içerisine şehidimizin bir büstünün yapılarak konulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:203

Karar: “Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarafından 4734 Kamu İhale Kanunun 3 Üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliği” nin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:204

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yapacağı her türlü faaliyet ve hizmetler için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci Maddesinin (b) bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanan, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekleme ve Faaliyet Yönetmeliği” nin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:205

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen, Hacıfeyzullah, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 09.06.2017 tarihli protokolle Aydın Büyükşehir Belediyesine devredilen 28 ayrı noktada toplam 366.506,72 m² yüzölçümlü alan ile Türkmen Mahallesinde bulunan,  mülkiyeti Hazineye ait 462 ada 1 parsel numaralı 22.769,18 m² yüzölçümlü taşınmazın krokisinde sınırları işaretli 14.151,40 m²’lik kısmı da dahil olmak üzere toplamda 29 ayrı noktada 380.658,12 m² yüzölçümlü alanın 10 (on) yıl süreyle AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|