Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI 09.05.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:155

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:156

Karar: Aydın İli, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesi, Uzunkuyu Mevkii, 3694 parsel numarasında kayıtlı 6.390,66 m² yüzölçümlü taşınmazda yapımı tamamlanan ''Sosyal Tesis, Dinlenme ve Spor Alanı, Havuz, Kafeteryanın 2 yıl süre ile bedelsiz olarak Karpuzlu Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:157

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarih 153 sayılı kararının karar kısmında yer alan “2017 Yılı 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Moskovada düzenlenecek olan “Türkiye Festivaline” Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri “Muzaffer ERYİĞİT, Hasan YAVUZ, Barış ALTINTAŞ, Ahmet ÖZSOY, Seda SARIBAŞ, Uğur KUL, Salih YARMACI, Metin SAKALAR, Şevki CAN…”ifadelerinin; “2017 Yılı 16-17-18 Haziran tarihlerinde Moskovada düzenlenecek olan “Türkiye Festivaline” Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri “Muzaffer ERYİĞİT, Hasan YAVUZ, Barış ALTINTAŞ, Ahmet ÖZSOY, Mehmet GÜLER, Uğur KUL, Hasan NARGİZ, Metin SAKALAR, Şevki CAN…”olarak değiştirilmesine ve 13.04.2017 tarih 153 sayılı meclis kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:158

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 315 ada, 1 parsel nolu, 2056,00m² yüzölçüme sahip, imar planında “Turizm Tesis Alanı” olarak ayrılan, Kentsel Sit alanında kalan ve üzerinde tescilli kültür varlığı yapısı bulunan yapının ve alanın “Sosyal ve Kültürel Amaçlı Tesisler” olarak kullanılmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih 367 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın Kamulaştırma Kanununun 21. maddesi gereğince kamulaştırılmasından vazgeçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:159

Karar: Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan “Strategies for Climate Resilient Cities” başlıklı ve CCGS/085 referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Proje kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesini temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

|