Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI  13.12.2016

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:450

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2016 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:451

Karar: 5620 Sayılı Kanunun 3’ncü maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’ncü maddesi gereğince 1 adet geçici işçinin 2017 yılında 12 ay süre ile çalıştırılmalarını teminen hazırlanan Vize Cetvelleri’nin vize edilmesine ve 2017 yılında Büyükşehir Belediyemiz norm kadro standartları cetvelinde belirlenen memur norm kadro toplam sayısının yüzde yirmisi oranını geçmeyecek sayıda geçici işçi çalıştırılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:452

Karar: Efeler İlçesinde bulunan İsmet SEZGİN Parkı içerisine merhum İsmet SEZGİN’ in heykelinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:453

Karar: Efeler İlçesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen ‘’Bayındırlık Bulvarı‘’ isminin ‘’İsmet SEZGİN Bulvarı’’ olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|