Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI  19.09.2016

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:312

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:313

Karar: Koçarlı-Söke 2.kısım Arazi Toplulaştırılması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TIGH) projesi kapsamında Söke İlçesi Yuvaca Mahallesi 4, 83, 91, 209 ve 268 parsel, Atburgazı Mahallesi 738 parsel, Yeniköy Mahallesi 145 parsel, Çalışlı Mahallesi 1428 parsel, Çalıköy Mahallesi 185 ve 260 parselde kayıtlı mezarlık vasıflı taşınmazların Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tesciline toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:314

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçesi (T-1) cetveline 1 (bir) adet kamyonun 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesi gereği işlenmesine ve aracın Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

|