T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10.05.2016 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Mayıs 2016 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Mayıs Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

                Kamuoyuna duyurulur.         

Evrim KARAKOZ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

TEKLİFLER :

 

1.        13.04.2016 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.        Çine İlçesi Şevketiye Mahallesi 428 ada 21 ve 61 parseller ile 269 ada 1 ve 4 parsellerde konut alanında kadastral yolun imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

3.        Çine İlçesi Yenimahalle 372 ada 33 ve 34 parsellerde belediye hizmet alanı kullanımında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

4.        Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 836 ada 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17 ve 18 parsellerde konut alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

5.        Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan hükmü ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

6.        Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan hükmü ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

7.        Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan hükmü ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

8.        Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan hükmü ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

9.        Efeler İlçesi Dalama Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan hükmü ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

10.    Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 803 ada 38 parsele ilişkin Efeler Belediye Meclisi'nin 03.03.2016 tarih ve 48 sayılı kararının görüşülmesi

11.    Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2286 ada 7 parsele ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 64 sayılı kararının görüşülmesi

12.    Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 6173 ada 3, 13 ve 15 parsellerde konut alanı kullanımının özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

13.    Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 615 ada 17 ve 18 parsellerde konut alanında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

14.    Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 730 ada 74 parselde ticaret kullanımın ticaret + turizm kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

15.    Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 1558 ada 1 parselin tercihli yerleşme alanı kullanımının ticaret - turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

16.    Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 949 ada 105 parsel, 734 ada 5 parsel ve 951 ada 112 parsellerde park, otopark, ticaret ve tercihli yerleşim alanı kullanımının park, günübirlik tesis ve turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

17.    Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 992 ada 9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerde konut alanında kadastral sınırların düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

18.    Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 416 ada 2 parselde konut kullanımının cami alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

19.    Nazilli İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarından 2.3.3.2 maddesinin çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

20.    Nazilli İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2246 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin konut ve park alanı kullanımının İçme suyu tesisleri alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

21.    Söke İlçesi sınırları içerisinde 20I-I, 20I-IV, 21I-I, 21I-IV, 22I-I ve 22I-IV imar paftalarında yer alan alanda Enerji İletim Hattına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

22.    Söke İlçesi Konak Mahallesi 739 ada 455, 456, 472, 473 ve 87 parsellerin konut alanından konut, park ve otopark alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

23.    Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi 6422 ve 6423 parsellerde eğitim alanında yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

24.    Bozdoğan İlçesi’nde isimsiz yola isim verilmesinin görüşülmesi

25.    Sultanhisar İlçesi’nde isimsiz yola isim verilmesinin görüşülmesi

26.    Karacasu İlçesi'nde cadde isminin değiştirilmesinin görüşülmesi

27.    Aydın Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi

28.    Aykome Genel Kurul kararları kapsamında yapılacak altyapı kazı işleri ile güzergah ve geçiş hakkı işlemlerini düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi

29.    Efeler İlçesi Orta Mahalle 164 ada 37 parselde kayıtlı tamamı Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 10,30 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı

 

 

İndirmek için tıklayınız

|