T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 11.04.2016 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

                 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Nisan 2016 Pazartesi günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Nisan Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

              Kamuoyuna duyurulur.         

 

                                                                                                 

             Evrim KARAKOZ 
  Büyükşehir Belediye Başkan V.

                                                                                     

 

TEKLİFLER :

 

1.         10.03.2016 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.         Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet hidrolik platform aracı, 2 adet su tankeri ve distribütör, 2 adet damperli kamyonun 2016 Mali Yılı Bütçesi T-1 Cetveline                            işlenmesi ve araçların Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması

3.         Bozdoğan İlçesi Yeni Mahallede bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 609 ada 22 parselde kayıtlı taşınmazın şantiye alanı olarak kullanılmak üzere Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresine tahsisi

4.         Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne üye olunması ve dernekte Belediyemizi temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi

5.         Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2015 tarih 434 sayılı kararında tashih yapılması

6.         Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih 99 sayılı kararında tashih yapılması

7.         Aydın Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

8.         Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2016 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması

9.         Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 2016 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi

10.     Kuşadası Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi

11.     Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1642 ada 6 parselde kayıtlı tamamı Büyükşehir Belediyesine ait 125,64 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı

12.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi

13.     Didim Turizm Altyapı Birliği (katılım payı) üyelik aidatının 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere % 0,01 (onbinde bir)' e düşürülmesi

14.     Ünibel A.Ş hisse artırımı

15.     Denizcilik Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Deniz Süpürge Gemisinin 2016 Mali Yılı Bütçesi T-1 Cetveline işlenmesi

16.     Büyükşehir Belediye Meclisi I. ve II. Başkan Vekili seçimi

17.     Büyükşehir Belediye Meclisi Divan Katibi üye seçimi

18.     Büyükşehir Belediye Encümeni üye seçimi

19.     Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları üye seçimi

20.     II Sayılı Boş (Memur) Kadro değişikliği cetveli

21.     Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2290 ada 2 parselin konut alanı kullanımının ticaret kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi         

22.     Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2293 ada 1 ve 5 parsel ve 2276 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı                                  değişikliğinin görüşülmesi

23.     Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 6191 ada 23 parselin konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının ticaret kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin                   görüşülmesi

24.     Efeler İlçesi Cumhuriyet (Meşrutiyet) Mahallesi 1418 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

25.     Çine ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan hükümlerinin 2.16.8 ve 2.17 maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

26.     Çine İlçesi Çaltı Mahallesi 109 ada 122 parselde güneş enerjisi santrali belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi       

27.     Çine İlçesi Şevketiye Mahallesi 240 ada 8 parselde ticaret kullanımı alanında tescil ve K notasyonunun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini görüşülmesi

28.     İncirliova İlçesi İstiklal Mahallesi 19L-I imar paftasında Yatay (Y): 29.380-29.500, Düşey (X): 30.000-30.120 koordinatları arasında park ve otopark kullanımında kalan alanın park, otopark ve sosyal tesis               alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

29.     Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi 35 parselde konut ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin      

30.     Kuyucak İlçesi Yamalak Mahallesinde isimsiz yollara numara verilmesinin görüşülmesi

31.     Nazilli Belediye Meclisi'nin 05.08.2015 tarih ve 64 sayılı meclis kararının görüşülmesi

32.     Nazilli Belediye Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 23 sayılı meclis kararının görüşülmesi

33.     Nazilli Belediye Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 22 sayılı meclis kararının görüşülmesi

34.     Nazilli Belediye Meclisi'nin 06.01.2016 tarih ve 10 sayılı meclis kararının görüşülmesi

35.     Nazilli Belediye Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 24 sayılı meclis kararının görüşülmesi

36.     Nazilli Belediye Meclisi'nin 02.09.2015 tarih ve 69 sayılı meclis kararının görüşülmesi

37.     Söke İlçesi Çeltikçi Mahallesi 829 ada 223 ve 225 parselde konut alanında uygulama sorunlarının giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

38.     Söke ilçesi Sazlıköy Mahallesi 492 ada 6 (eski 530) parselde güneş enerjisi santrali belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi

39.     Söke ilçesi muhtelif mahallelerdeki isimsiz yollara numara verilmesinin görüşülmesi

40.     Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesi 219 ada 9 ve 18 parsellerin nazım ve uygulama imar planı iptalinin görüşülmesi

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız..

|