Detay

İlçe Sultanhisar
Mahalle Hisar
Pafta M20a-13b
Plan Ölçeği 1/5000
Açıklama Sultanhisar İlçesi Hisar Mah.110 ada 24 parselde toplu işyeri amaçlı NİP:8807,2 plan işlem no.lu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
Plan İşlem Numarası NİP-8807,2
Meclis Karar Tarihi ve Karar Sayısı 17.09.2015 - 396
Askıya Çıkış Tarihi 06.10.2015
Askıdan İniş Tarihi 05.11.2015
Plan Dosyaları M20a-13b İndir

 

|