Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

 

 

 

İ L A N

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan ve sorumluluk alanlarında bulunan, aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 18.07.2018 tarihinde saat 12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6.katındaki Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak olan; Gerçek Kişiler a)Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı b)Nüfus cüzdan fotokopisi c)Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği d)İkametgah ilmühaberi e)İletişim bilgileri beyanı f)İhale dokümanının satın alındığına dair belge g)% 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekontu;

Tüzel Kişiler a)Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı b)Kuruluş sözleşmesinin aslı c)Yönetim kurulu imza sirküleri d)Adres ve iletişim bilgileri beyanı e)Vergi levhası f)Oda sicil kayıt belgesi g)İhale dokümanının satın alındığına dair belge h)% 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneğini;

İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00 'ye kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4-Aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira Tahsis Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde 250,00-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

5-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.

6- İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                      İş bu ilan 6 maddeden ibarettir                                                                          

S.
No

İlçesi

Adresi

Niteliği

Kullanım Alanı (m²)

Yıllık Kira Tahmini Bedeli (TL/YIL)+KDV

Geçici Teminatı (TL)

1

Efeler

Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 1.Kat

Düğün Salonu

1.062,28

125.000,00

3.750,00

2

Sultanhisar

Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:8/4

Kafeterya

62,00

3.750,00

112,50

 

|