Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İLAN

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

VASFI

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Efeler

Cumhuriyet

6659

8

817,73 m²

Tam

Arsa

572.411,00-TL.

17.172,33-TL.

16/05/2018

12.00

 

1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, yukarıda belirtilen taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

            2- Satışı yapılacak olan taşınmazın ihalesi 16/05/2018 Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6. katındaki Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

            3- İhaleye katılan Gerçek Kişiler; a) Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı. b) Nüfus cüzdanı fotokopisi.(TC kimlik nolu) c) İkametgah ilmühaberi. d) İletişim bilgileri beyanı. e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. f) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge. Tüzel Kişiler; a) Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı. b) Kuruluş sözleşmesinin aslı. c) Yönetim Kurulu imza sirküleri. d) Adres ve iletişim bilgileri beyanı. e) Vergi levhası. f) Oda sicil kayıt belgesi. g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. h) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

            4- Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

            5- Satış ihale bedeli peşin ödenecektir, ayrıca her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

            6- Yukarıda belirtilen ihaleye ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde 250,00-TL. karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00-TL.'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

            7- İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.

            8- İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "http://aydin.bel.tr/" adresinden öğrenilebilir.

 

            İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.

 

|