Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI 10.04.2018

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:149

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:150

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 16. maddesinin birinci fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 20. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonunda kullanılan 65 oydan 60 oy alan Mehmet YAVAŞ, 58 oy alan Hasan YAVUZ, 56 oy alan İlhan AYGÜNEŞ, 55 oy alan Şevki CAN ve 50 oy alan Mustafa ARI’ nın yapılacak olan ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla ile karar verildi.

Karar No:151

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 15.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21.maddesi gereğince açık oylama ile yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin yapılacak olan ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Necmettin ÜNÜVAR

 

Hasan YÖRÜK

M. Levent TUNA

 

Afet ER

Gülşah Aydın VERİM

 

Mükremin SEMERCİOĞLU

Metin SAKALAR

 

Mustafa AKKAYA

Tacettin ÖZDEN

 

Necmettin ESENLİK

 

 

 

 

 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

 

Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonu

Nevzat MAĞAT

 

Emine HAYIRSEVER

Nuri CANİP

 

Levent ÖĞREN

Muzaffer ERYİĞİT

 

Salih ŞAHİN

Yusuf GEZİCİ

 

Himmet ÇONDUR

Ahmet ÖZSOY

 

Alim YAVAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulaşım Komisyonu

 

Hukuk Komisyonu

Levent ÖĞREN

 

Evrim KARAKOZ

İsmail YERLİ

 

Vedat EGE

Nuri CANİP

 

Ramazan BALCI

Nedim GÜRAYDIN

 

Mustafa AKKAYA

Ümit ÖZDEMİR

 

Kadir MUTLU

 

 

 

 

 

 

Engelliler Komisyonu

 

Tarım Komisyonu

Barış ALTINTAŞ

 

Erdinç GÜMÜŞ

İsmail KAYA

 

Mustafa KIRCALI

Evrim KARAKOZ

 

Hürrem ZENCİRCİ

Mustafa Başcı

 

Metin SAKALAR

İbrahim ADALI

 

Rıza POSACI

 

 

 

 

 

Turizm Komisyonu

 

Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu

Vedat EGE

 

Nevzat MAĞAT

İsmail KAYA

 

Emine HAYIRSEVER

İsmail YERLİ

 

Hürrem ZENCİRCİ

Salih YARMACI

 

Mustafa BAKIRCI

Tacettin ÖZDEN

 

İsmail SEZER

 

 

 

 

 

 

Altyapı ve Planlama Koordinasyon Komisyonu

 

Jeotermal Komisyonu

Tahir YAMAN

 

Ramazan BALCI

Ö. Ercan ATASOY

 

Nail ÖZAZMAN

Sümran ÜNAL

 

Ö. Ercan ATASOY

Yusuf GEZİCİ

 

Mustafa DÖNGER

Mustafa ARI

 

Mustafa ÇİMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu

 

Sanayi ve Enerji Komisyonu

Salih ŞAHİN

 

Tahir YAMAN

Hürrem ZENCİRCİ

 

Mustafa KIRCALI

Erdinç GÜMÜŞ

 

İsmail KAYA

Ziya AKSÜT

 

Himmet ÇONDUR

Hüseyin ÇAÇAMER

 

Yücel EŞİYOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu

 

Kadın Çocuk ve Aile Komisyonu

Barış ALTINTAŞ

 

Emine HAYIRSEVER

Necmettin ÜNÜVAR

 

Gülşah Aydın VERİM

Ramazan BALCI

 

Sümran ÜNAL

Ahmet Vahit AYSAN

 

Mustafa BAŞÇI

Adem AVCI

 

Seda SARIBAŞ

 

 

 

 

 

 

Aydın Tarihini ve Kültürünü Araştırma ve       Tanıtma Komisyonu

 

 

Nuri CANİP

 

 

Tahir YAMAN

 

 

Mustafa KIRCALI

 

 

Hasan NARGİZ

 

 

Hüseyin ÇAÇAMER

 

 

 

 

Karar No:152

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 2018 Mali Yılı Bütçesi, (T-1) cetveline 1 (bir) adet semi treyler aracının işlenmesine ve satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:153

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun 2616 ada, 1 parselde kayıtlı 260,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Malatya-Aydın Kültür ve Dayanışma Derneğine satışı Mülga Aydın Belediyesi Encümeninin 03.11.2010 tarihli ve 1024 sayılı kararı ile iptal edilen taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tescil işlemi tamamlandığından 57.200,00 TL arsa satış bedelinin ödeme gününe kadar yasal faizi (%9) hesaplanarak Malatya-Aydın Kültür ve Dayanışma Derneğine ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:154

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi tapunun 1603 ada 2 parselinde kayıtlı 2.475,40 m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan Bölge İdare Mahkemesi binasının 32 nolu bağımsız bölüm olarak ayrılan, 108 araç kapasiteli 1 ve 2.Bodrum Kat kapalı Sosyal Tesis-Otopark yerinin, Aydın Valiliği, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aydın Barosu personellerine ait araçların park yeri olarak kullanılması şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (e) fıkrası uyarınca Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı adına 1 Yıl Süreyle bedelsiz tahsisinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:155

Karar: Sultanhisar, Atça ve Salavatlı toptancı hal şubelerinde ticari faaliyetlerini yürüten meslek mensuplarından Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine göre toptancı hali içinde işlem gören sebze ve meyvelere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulanların ticari verimlilik ve kapasite değerlendirmeleri yapılarak uygun görülenlerin Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre yapımı tamamlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Atça Şubesine taşınmasına,  aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre Sultanhisar Hal Şubesinin kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:156

Karar: Aybel İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 09 DM 193, 09 DM 194, 09 DM 195, 09 DM 196, 09 DM 197 resmi plakalı araçların 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesinin 2 nci fıkrası gereği Aydın Büyükşehir Belediyesine bağışının kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:157

Karar: Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi 2315 parselde kayıtlı 2.840,00 m² miktarındaki taşınmaz ile İncealan Mahallesi 125 ada 88 parselde kayıtlı 10.000,00 m² miktarlı taşınmazın mezarlık yapılması için Sultanhisar Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli 33 ve 38 sayılı kararları uyarınca söz konusu taşınmazların devir alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:158

Karar: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

|