Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MART AYI 13.03.2018

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:113

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:114

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (g) bendi uyarınca Bozdoğan İlçesi, Güney Mahallesinde bulunan, tapunun 101 ada, 128 parsel numarasında kayıtlı 2.889,69 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın mezarlık yapılması şartıyla Aydın Büyükşehir Belediyesine bağışının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:115

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (g) bendi uyarınca Nazilli İlçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesinde bulunan, tapunun 1599 ada, 43 parsel numarasında kayıtlı 2.491,88 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 205 m²’lik kısmının taziye evi ve müştemilatı yapılmak şartıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi lehine 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:116

Karar: Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’ nın çıkmış olduğu 2018 yılı “Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Kurumumuzca sunulacak “NYSA Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor” isimli projede, Aydın Büyükşehir Belediyesini temsil ve ilzama, sözleşme yapmak ve gerekli tüm belgeleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|