Aydın Büyükşehir Belediyesi İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Duyurusu

İLAN METNİ

 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen, Geçici 24’üncü maddede belirtilen, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Tebliğin, Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı başlıklı 39’uncu maddesi uyarınca  sınav; yalnızca uygulamalı, yalnızca sözlü, sözlü-uygulamalı yapılacak olduğundan, metin eki listelerde sınava katılması uygun görülen personelin; sınav günü ve saatinde  sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında tanıtıcı kimlik belgelerini (ehliyet,kimlik belgesi vb.) bulundurmaları, her türlü görüntü ve ses kayıt cihazı (cep telefonu, kamera vb) getirmemeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

 

1-Uygulamalı Sınav Listesi

01.03.2018

02.03.2018

05.03.2018

 

2-Sözlü Sınav Listesi

06.03.2018

07.03.2018

08.03.2018

09.03.2018

12.03.2018

13.03.2018

14.03.2018

15.03.2018

 

3 Sözlü-Uygulamalı Sınav Listesi

16.03.2018

19.03.2018

20.03.2018

21.03.2018

|