2018 YILI EVSEL KATI ATIK TRANSFER VE BERTARAF ÜCRETLERİ TARİFESİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME NOTU

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde; "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği; Aydın İli sınırları içinde ortaya çıkan evsel katı atıkları transfer ve bertaraf etme yükümlülüğü Belediyemize verilmiştir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince; atıksu ve evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat geregi; Aydın İli sınırları içerisinde oluşan evsel katı atıkların transfer ve bertaraf hizmetini yürütmekte olan Belediye Baskanlığımıza ve söz konusu hizmetler için oluşan giderlerin tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak tahsil etme hizmetinin Aski Genel Müdürlüğüne verilmiş olup, bu maliyetlerden ÇTV ve sözleşme gereği yüklenici firma tarafından her üç ayda bir olmak üzere alınan kar payı düşülerek ASKİ Genel Müdürlüğü hane bazında abone sayıları dikkate alınarak "2018 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri" hazırlanmıştır.

Hemşehrilerimizin bilgisine sunulur.

 

Özlem ÇERÇİOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BERTARAF ÜCRETİ TARİFESİ


Meclis Karar Tarihi: 14.12.2017                       Karar No:521

TARİFE TÜRLERİ

AYLIK BERTARAF BEDELİ
(KDV HARİÇ)

KENTSEL KONUT

                                                 0,62 TL

KIRSAL KONUT

                                                 0,20 TL

RESMİ DAİRELER

                                               35,00 TL

OKULLAR

 

ÖĞRENCİ SAYISI

0-50

                                               30,00 TL

ÖĞRENCİ SAYISI

51-100

                                               60,00 TL

ÖĞRENCİ SAYISI

101-200

                                               75,00 TL

ÖĞRENCİ SAYISI

201-300

                                            100,00 TL

ÖĞRENCİ SAYISI

301-1000

                                            120,00 TL

ÖĞRENCİ SAYISI

1000-…

                                            140,00 TL

ÜNİVERSİTELER

 

 

ÖĞRENCİ SAYISI

0 - 1000

                                            120,00 TL

ÖĞRENCİ SAYISI

1001- …

                                            140,00 TL

HASTANELER

 

 

YATAK SAYISI

0-50

                                               80,00 TL

YATAK SAYISI

51-200

                                            120,00 TL

YATAK SAYISI

201-400

                                            200,00 TL

YATAK SAYISI

400- ..

                                            300,00 TL

OTELLER

 

 

YATAK SAYISI

0-50

                                            120,00 TL

YATAK SAYISI

51-100

                                            160,00 TL

YATAK SAYISI

101-200

                                            196,00 TL

YATAK SAYISI

201-500

                                            277,00 TL

YATAK SAYISI

501-700

                                            325,00 TL

YATAK SAYISI

701-…

                                            400,00 TL

BANKALAR

                                               35,00 TL

AVM

                                         1.500,00 TL

BENZİNLİK

                                            100,00 TL

JEOTERMAL

                                         2.000,00 TL

FABRİKA VE BÜYÜK İŞLETMELER

                                               80,00 TL

DİĞER İŞLETMELER

                                                 2,00 TL

 

|