Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI 11.07.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:242

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2017 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:243

Karar: Koçarlı İlçesi Satılar Mahallesi 135 parselde kayıtlı 50.120,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:244

Karar: Germencik İlçesi, Abdurrahmanlar, Alangüllü, Balatçık, Bozköy, Çamköy, Çarıklar, Dağkaraağaç, Dağyeni, Dampınar, Dereköy, Habibler, Kızılcagedik, Kızılcapınar, Meşeli, Neşetiye, Ömerbeyli, Selatin, Gümüş, Gümüşyeni, Naipli, Tekin, Mursallı ve Hıdırbeyli Mahallelerinde bulunan ekli listede belirtilen taşınmazların Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:245

Karar: Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 563 ada, 3 parsel ve 3.120,17 m² taşınmazın‘‘ Düğün Salonu ’’ olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak 2 yıl süre ile Çine Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|