Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI 11.04.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:121

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2017 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:122

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 16. maddesinin birinci fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 20. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonunda kullanılan 76 oydan 68 oy alan Salih ŞAHİN, 68 oy alan Erdinç GÜMÜŞ, 66 oy alan Mehmet Levent TUNA, 64 oy alan Halil Naci SOMER ve 63 oy alan Metin SAKALAR’ ın 1 (bir) yıl süre ile Encümen Üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla ile karar verildi.

 

Karar No:123

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 15.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21.maddesi gereğince açık oylama ile yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı komisyonların kurulmasına, kurulan komisyonların 5 kişiden teşekkül etmesine ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

                                                         

                                                                     Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Levent Öğren

 

Hasan Yörük

Mustafa Kırcalı

 

İsmail Yerli

Kenan Tabak

 

Ramazan Balcı

Tacettin Özden

 

Necmettin Esenlik

A.Vahit Aysan

 

Mustafa Dönger

     
     

Çevre ve Sağlık Komisyonu

 

Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonu

İsmail Kaya

 

Barış Altıntaş

Hasan Yavuz

 

Mükremin Semercioğlu

Mehmet Yavaş

 

Hürrem Zencirci

Ahmet Özsoy

 

Yücel Eşiyok

Yusuf Gezici

 

Mustafa Bakırcı

     

 

   

Ulaşım Komisyonu

 

Hukuk Komisyonu

Nuri Canip

 

Tahir Yaman

Tahir Yaman

 

Evrim Karakoz

Gülşah Aydın Verim

 

Vedat Ege

Mustafa Arı

 

H.Naci Somer

Nedim Güraydın

 

Ziya Aksüt

     
     

Engelliler Komisyonu

 

Tarım Komisyonu

Evrim Karakoz

 

Kenan Tabak

Barış Altıntaş

 

Nevzat Mağat

Necmettin Ünüvar

 

Necmettin Ünüvar

İbrahim Adalı

 

Rıza Posacı

Mustafa Başçı

 

Himmet Çondur

     

 

 

 

Turizm Komisyonu

 

Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu

İlhan Aygüneş

 

Afet Er

Vedat Ege

 

Emine Hayırsever

Ö.Ercan Atasoy

 

Nuri Canip

Tacettin Özden

 

Ümit Özdemir

Salih Yarmacı

 

Şevki Can

     
     

Altyapı ve Planlama Koordinasyon Komisyonu

 

Jeotermal Komisyonu

Hürrem Zencirci

 

Tahir Yaman

Afet Er

 

Ö.Ercan Atasoy

Nevzat Mağat

 

Hasan Yavuz

Alim Yavaş

 

Mustafa Çimen

Yusuf Gezici

 

Gürşat Kale

     
     

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu

 

Sanayi ve Enerji Komisyonu

Necmettin Ünüvar

 

Mehmet Yavaş

Emine Hayırsever

 

Hasan Yavuz

Nuri Canip

 

İsmail Kaya

Halit Boran

 

Uğur Kul

H.Haluk Alıcık

 

Himmet Çondur

   

 

     

Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu

 

Kadın Çocuk ve Aile Komisyonu

Sumran Ünal

 

Emine Hayırsever

İlhan Aygüneş

 

Sumran Ünal

Hasan Yörük

 

Gülşah Aydın Verim

Aziz Ülgen

 

Seda Sarıbaş

Nedim Güraydın

 

Ziya Aksüt

     
     

Aydın Tarihini ve Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Komisyonu

   

Mehmet Yavaş

   

Levent Tuna

   

Levent Öğren

   

Hüseyin Çaçamer

   

Ümmet Akın

   

 

 

Karar No:124

Karar: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

|