Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MART AYI 14.03.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:82

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:83

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2017 Mali Yılı Bütçesi (T-1) cetveline 1 (bir) adet kamyonun işlenmesine ve aracın Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:84

 

Karar: Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi 695 parsel ve Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi 621 ada 15 parsel, 622 ada 2 ve 3 parsellerde kurulması planlanan toptancı hal alanları ile ilgili Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan Hal Kuruluş Komisyonu Raporları uyarınca Mezkûr Yönetmeliğin 5. maddesinin altıncı fıkrası gereği söz konusu yerlerde toptancı halinin kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:85

 

Karar: Koçarlı İlçesi Gündoğan Mahallesi Demirkaya Mevkii, 60 ada, 172 parsel numaralı 827,27 m² yüzölçümlü taşınmazda yapımı tamamlanan tesisin Zemin, 2’nci, 3’üncü ve teras katlarının bedelsiz olarak 2 yıl süreyle Koçarlı Belediye Başkanlığına tahsisine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|