T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 14.03.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

               5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Mart 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Mart Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

               Kamuoyuna duyurulur.   

 

              Evrim KARAKOZ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

                                                                                                           

       TEKLİFLER:

 

1.  16.02.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.  Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesinde yer alan (Söke-Milas) Ayr.-Didim Turistik Yolunun km:(0+000.00-1+022.00) arasında kalan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

3.  Didim İlçesi, Gevrek Mevkii 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tekliflerinin görüşülmesi.

4.  Efeler İlçesi, Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesinde Aydın- Muğla yolunun, otoyol kavşağında Kamu Hizmet Alanı (KHA) belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

5. Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6277 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellerin konut alanı, park ve yaya yolu olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

6. Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 2001 ada 17 parselin B-3 5/0 yapılanma koşulunda ön bahçe mesafesinin kaldırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

7. Efeler İlçesi, Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi, 2283 ada 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın reddine ilişkin 03.03.2017 tarihli ve 67 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.

8. İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, 119 ada 41 parselin Gelişme Konut Alanı, Park ve Yaya Yolu imarlı kısmının Açık Spor Tesis Alanı ve Park olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

9. İncirliova İlçesi, Acarlar Mahallesi, 1320 parselde yer alan ilkokul alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

10.  İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesinde bir kısmı İncirliova bölge parkında kalan hazine mülkiyetindeki parselin park ve yol olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin görüşülmesi.

11.  Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu (Bayraktepe) Mahallesi, 3696 parsele ilişkin GES amaçlı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.

12.  Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde Kuşadası şehir geçişine isabet eden km(10+604.77-11+310.16) yer alan Davutlar Kavşağının imar planlarına eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

13.  Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 132, 133, 136 ve 137 adalarda yer alan konut alanlarının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

14.  Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 198 ada 6, 7 ve 30 parseller ile 2367 ada 1 parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

15.  Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2342 ada 1 parselin yapılaşma yoğunluğunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

16.  Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 681, 683 ve 1656 parsellerde düzenleme yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.

17.  Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi, 492 ada 4 parsele ilişkin GES amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi.

18.  Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 718 ada 120 parselde yer alan konut alanında imar hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

19.  Efeler İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi ve Tepecik Mahallesinde isimsiz yollara isim verilmesi.

20.  Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesinde isimsiz yollara isim verilmesi.

21.  Didim İlçesi, Akköy Mahallesinde isimsiz yollara isim verilmesi.

22.  Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi

23.  Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesinin görüşülmesi

24.  Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2017 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline 1 (bir) adet kamyonun işlenmesi ve Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasının görüşülmesi

 

İndirmek için Tıklayınız...

|