Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI 16.02.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:51

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:52

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Asma Mahallesi, tapunun 101 ada, 853 parsel numarasında kayıtlı, 45321.06m² yüzölçümlü taşınmazda güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) için enerji üretim tesisi amaçlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-24537 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdoğan İlçesi, Asma Mahallesi, 101 ada 853 parsel numarasında kayıtlı, 45321.06 m² yüzölçümlü taşınmazda güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) için enerji üretim tesisi amaçlı NİP-24537 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:53

Komisyon Görüşü: İlimiz Buharkent İlçesi, Muratdağı Mahallesi, Hıbi Gölü Mevkii'nde bulunan tapunun 111 ada, 20000,00 m2 yüzölçümlü 108 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda güneş enerjisine dayalı 500kW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim alanı amaçlı hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Buharkent Belediye Meclisi’nin 02.01.2017 tarihli ve 2017/01-6 sayılı kararı ile uygun görülerek, 12.01.2017 tarihli ve 36 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:23808 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Buharkent İlçesi, Muratdağı Mahallesi, Hıbi Gölü Mevkii'nde bulunan tapunun 111 ada, 20000,00 m2 yüzölçümlü 108 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim alanı amaçlı hazırlanan UİP:23808 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:54

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim İlçesi Karakuyu Mevkii 14296 parselin Akaryakıt alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi parsel malikinin vekili tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Didim İlçesi Karakuyu Mevkii 14296 parselin konut kullanımında Akaryakıt Kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP:5082,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca değerlendirilmiş, alan konut alanları içerisinde kalmasından dolayı oy birliği ile uygun bulunmamıştır. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Karakuyu Mahallesi, 14296 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak düzenlenmesi amaçlı NİP:5082,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:55

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 328 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın meri imar planlarında meyve ve sebze hali kullanım kararının kapalı spor tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-24538,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi sosyal donatı alanlarını arttırıcı nitelikte olduğundan komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 328 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın meri imar planlarında meyve ve sebze hali kullanım kararının kapalı spor tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-24538,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:56

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6548 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel; 6578 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsel; 6579 ada, 1 parsel; 6580 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel; 2769 ada, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 parsel no.lu, toplam 14851.08m2 yüzölçümlü alanda UİP-2131,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihli ve 74 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 119 sayılı kararları ile uygun görülerek onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine karşı açılan dava sonucu Aydın 2. İdare Mahkemesinin E:2015/586, K:2016/995 sayılı kararına istinaden iptal edilen uygulama imar planı değişikliğine ait Efeler Belediyesi’nin 05.01.2017 tarihli ve 15 sayılı kararı Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin, Aydın 2. İdare Mahkemesinin E:2015/586, K:2016/995 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu UİP-2131,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesine yönelik 05.01.2017 tarihli ve 15 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Aydın 2. İdare Mahkemesinin E:2015/586, K:2016/995 sayılı kararı doğrultusunda, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2769, 6548, 6578, 6579 ve 6580 adalara ait UİP-2131,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihli ve 15 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:57

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, M19-B-18A-3A pafta, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parsel, 120 ada 1 parsel, Orta Mahalle 820 ada 43 parsel no.lu toplam 15634,36m2 yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat, TAKS/KAKS: 0.40/1.20 yapılaşma koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS=0.30/1.58 ve Yençok=18.00 koşullu konut ve çocuk bahçesi kullanımı ve 3.00m yaya yolu getirilmesi amaçlı UİP-11805,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05,01.2017 tarihli ve 10 sayılı kararıyla uygun görülerek, 06.01.2017 tarihli ve 163-219 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-11805,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelendiğinde, imar planı değişikliği teklifinde ilçe belediye meclis kararı ile imar planı paftası arasında uyumsuzluk görüldüğünden mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, M19 B18 A3A pafta 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parseller, 120 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 820 ada 43 parselde kayıtlı ve Konut Alanı imarlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-11805,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:58

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18J-II pafta, 2338 ada 1 ve 2 parsel numaralı, toplam 4908,18m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Yençok:9.00m ve kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS: 0.40/1.47, Yençok:21.00m koşullu konut kullanımı düzenlenmesi amaçlı, UİP-2129,80 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek 06.01.2017 tarihli ve 161-454 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin, UİP-2129,80 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 05.01.2017 tarih ve 12 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18J-II pafta 2338 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı ve Konut Alanı imarlı taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı Efeler Belediye Meclisi’nin, UİP-2129,80 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 05.01.2017 tarihli ve 12 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:59

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kocagür Mahallesinde, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan, Aydın Çevre Yolunu Aydın-Denizli Devlet Yoluna bağlayan, Aydın Çevre Yolu-Aydın Denizli Devlet Yolu ayırma kavşağı ve çevresine ilişkin olarak hazırlanan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2016 tarihli ve 319 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan Aydın Çevre Yolunun Aydın-Denizli Devlet Karayolu bağlantısının sağlanması amaçlı UİP-2131,22 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 05.01.2017 tarihli ve 9 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 06.01.2017 tarihli ve 164-455 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,22 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, onaylı nazım imar planına uygun bulunduğundan komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kocagür Mahallesi, Aydın Çevre Yolunu Aydın-Denizli Devlet Yoluna bağlayan Aydın Çevre Yolu-Aydın Denizli Devlet Yolu ayırma kavşağı ve çevresine ilişkin hazırlanan UİP-2131,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:60

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1745 ada 3 parsel numaralı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS/KAKS:0.40/2.00, ayrık nizam 5 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS:0.40/2.00 ve Yençok:27.00m koşullu konut alanı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 05.12.2016 tarihli ve 227 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.12.2016 tarihli ve 11413-14514 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,79 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, çevredeki yapılaşmalar ve yoğunluk artışı bulunmaması dikkate alınarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1745 ada 3 numaralı parsel kayıtlı ve konut alanı imarlı taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,79 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:61

Komisyon Görüşü: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı Tesis ve Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 154 Kv Germencik Aydın E.İ. Hattının Efeler İlçesi mevcut onanlı 1/5000 ölçekli imar planları üzerine işlenmesi için hazırlanan NİP:5946,18 ve NİP:21146,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:5946,18 ve NİP:21146,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı Tesis ve Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 154 Kv Germencik Aydın E.İ. Hattının mevcut onanlı 1/5000 ölçekli imar planları üzerine işlenmesi için hazırlanan NİP:5946,18 ve NİP:21146,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:62

Komisyon Görüşü: İlimiz Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492,  494, 496, 3335 ve 3336 parselleri kapsayacak şekilde hazırlanan tarım ve hayvancılık tesis alanı (Organize Tarım Alanı) kullanımı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Germencik Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihli ve 09 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup 20.01.2017 tarihli ve 420 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi muhtelif parsellerde aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2016 tarihli ve 324 sayılı kararı ile onaylanan alanda hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı (organize tarım alanı) kullanımı içeren UİP:23847 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492,  494, 496, 3335 ve 3336 parselleri kapsayacak şekilde hazırlanan tarım ve hayvancılık tesis alanı (Organize Tarım Alanı) kullanımı amaçlı UİP:23847 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:63

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler ve Germencik İlçe sınırları içerisinden geçen 154 kV Aydın-Germencik Enerji İletim Hattı'nın Germencik İlçe sınırları içerisinde ilçe merkezi güneyinden başlayarak kuzey doğu doğrultusunda devam eden kısmının mevcut nazım imar planlarına işlenmesi amaçlı NİP-5162,6 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü'nün 07.06.2016 tarihli ve E.216483 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5162,6 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: Germencik İlçe sınırları içerisinde ilçe merkezi güneyinden başlayarak kuzey doğu doğrultusunda devam eden 154 Kv Germencik-Aydın Enerji İletim Hattının mevcut nazım imar planlarına işlenmesi amaçlı NİP-5162,6 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:64

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 150 ada 28 ve 30 numaralı parsellerde kayıtlı ve "ayrık nizam 3-kat (5/A-3/3) konut alanı" imarlı taşınmazların "doğu ve batı cephelerinden 10m, kuzey cephesinden 7.50m ve güney cephesinden 5.50m bahçe mesafeli, TAKS/KAKS: 0.40/1.20, Yençok: 27.50 m (9-Kat) konut alanı" olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,18 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin 08.12.2016 tarihli ve 141 sayılı İncirliova Belediye Meclis Kararı 10.01.2017 tarihli ve E.25/91 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İncirliova Belediye Meclisi'nin UİP-6620,18 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin 08.12.2016 tarihli ve 141 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi Sandıklı Mahallesi, 150 ada 28 ve 30 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,18 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:65

Komisyon Görüşü: İlimiz İncirliova İlçesi, İstiklal Mah. 9168 parselin belediye hizmet alanı (BHA)  kullanımının ticaret+konut kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP:6620,19 plan işlem numaralı ve Acarlar Mahallesi 167 parselin konut kullanımından BHA kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP:23818,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri İncirliova Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli ve 7 sayılı kararı ile uygun bulunarak 10.01.2017 tarihli ve E.24/90 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesinde belediye hizmet alanının konut+ticaret (TİCK) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP:6620,19 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Acarlar Mahallesi 167 parselin bir kısmının konut alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesin ilişkin hazırlanan UİP:23818,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesinde belediye hizmet alanının konut+ticaret (TİCK) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP:6620,19 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Acarlar Mahallesi 167 parselin bir kısmının konut alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesin ilişkin hazırlanan UİP:23818,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:66

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi Çayiçi Mevkii tapuda M19a-14d-3c pafta, 246 ada 47 numaralı 8619,93 m2 yüzölçümlü parselin Sınırteke Köy Yerleşik Alan sınırında kalan yaklaşık 8030 m2’lik kısmında konut alanı, park, otopark ve yol belirlenmesine ilişkin NİP-24507 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-24507 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: İncirliova İlçesi Sınırteke Mahallesi Çayiçi Mevkii tapuda M19a-14d-3c pafta, 246 ada 47 numaralı 8619,93 m² yüzölçümlü parselin Sınırteke Köy Yerleşik Alan sınırında kalan yaklaşık 8030 m²’lik kısmında konut alanı, park, otopark ve yol belirlenmesine ilişkin NİP-24507 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:67

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Cuma Mahallesinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyo-kültürel tesis alanı olarak planlanan 48 ada 7 parsel numaralı taşınmazın kullanım kararının belediye hizmet alanı olarak, gelişme konut alanı olarak planlanan 48 ada 8 parselin ise kullanım kararının spor alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-6236,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal tesis alanı olarak planlanan 48 ada 7 parselin kullanım kararının belediye hizmet alanı (sosyal-kültürel ve spor tesisi),  konut alanı olarak planlanan ve ayrık nizam 2 kat önden 5m, yandan 3m bahçe mesafesi ve TAKS/KAKS:0.30/0.60 yapılaşma koşulu önerilen 48 ada 8 parselin kullanım kararının ise kapalı spor tesis alanı olarak düzenlenmesi ve bu alanlara her cepheden 5m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi amaçlı UİP-12473,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-6236,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-12473,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Karacasu İlçesi Cuma Mahallesi, 48 ada 7 parselin belediye hizmet alanı olarak, 48 ada 8 parselin spor alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-6236,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 48 ada 7 parselin belediye hizmet alanı (sosyal-kültürel ve spor tesisi), 48 ada 8 parselin kapalı spor tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-12473,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:68

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi 794 ada 1 parselde mevcut nazım imar planında konut kullanımı ile yer alan alanın ticaret kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ilgilisince Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi 794 ada 1 numaralı parselin konut kullanımından ticaret kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP:24503,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi 794 ada 1 parselde konut kullanımının ticaret kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP:24503,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:69

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 709 ada 9 parselin ticaret alanından konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP:13405,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli ve 415 sayılı kararı ile uygun bulunarak 21.12.2016 tarihli ve E.5938/40115 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi 709 ada 9 parselin konut alanına dönüştürülmesini içeren UİP:13405,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde; plan notlarındaki hükmün konut alanlarında zemin kat ticari kullanımlarının önünü açtığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde konut ve ticaret kullanımlarının TİCK olarak belirlendiği, dolayısı ile kullanım kararının bu şekilde belirlenmesi gerektiği bu doğrultuda 1/5000 ölçekte irdelenmesi gerektiğinden mevcut durumun devamına oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi 709 ada 9 parselin konut alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP:13405,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:70

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 986 ada 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2016 tarih ve 361 sayılı kararı ile onaylanan NİP-3266,20 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olacak şekilde; E: 1.00, h:13.50m yapılaşma koşullu, konaklama tesis alanları (turistik tesis) kullanımının, kuzey, güney ve doğu cephelerinden 5m, batı cephesinden 3m bahçe mesafeli, E:1.00 Yençok:13.50m ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-13182,56 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi'nin 03.01.2017 tarihli ve 301.05/33 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 16.01.2017 tarihli ve 1816 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,56 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 986 ada 2 numaralı parselde kayıtlı ve turistik tesis alanı imarlı taşınmazın ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,56 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:71

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 13.08.2015 tarihli 334 ve 335 sayılı kararları doğrultusunda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulan ve Kurul'un 12.01.2017 tarihli 5952 sayılı karar ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve 1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesinde bulunan Ania (Kadıkalesi) I. ve III. Derece arkeolojik sit sınırlarına ilişkin hazırlanan, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulan ve Kurulun 12.01.2017 tarihli 5952 sayılı kararı ile uygun bulunan NİP:13807 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve UİP:13808 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8’nci maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan Ania (Kadıkalesi) Antik Kentine ilişkin hazırlanan NİP:13807 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve UİP:13808 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:72

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 561 ada 2 parselde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, 3116,00m² yüzölçümlü taşınmazın ticaret alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 294 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Cumhuriyet Mahallesi 561 ada 2 parselin arazi kullanım kararının konut dışı kentsel çalışma alanından ticaret alanına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Nazilli Belediye Meclisi’nin 02.11.2016 tarih 124 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 24.01.2017 tarihli ve 409 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-8226,29 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2016/593 sayılı kararı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarihli ve 294 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 561 ada 2 numaralı parselde kayıtlı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarı taşınmazın Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-8226,29 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:73

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi Çapahasan Mahallesi 874 ada 1 ve 30 parsel numaralı ve uygulama imar planında karma kullanım alanı olarak düzenlenen taşınmazların sehven belirtilmeyen yapı nizamlarının bitişik nizam yedi kat (B-7) olarak belirlenmesi ve TİCK alanı olarak gösterilmesi ile ilgili Nazilli Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarihli ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen UİP-8226,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2016 tarih 362 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış; bu karar ile 30 numaralı parselin 7 m. genişlikteki yoldan cephe aldığı ve müstakil olarak inşaat yapmaya elverişli olmadığı, 1 parsel ile birleşmesi halinde düzgün imar parseli haline gelmeyeceği dikkate alınarak Hürriyet Bulvarından cephe alan tek parsel olan 1 numaralı parsele B-7 ve TİCK (karma kullanım) şartı verilmesi, 30 parsel için ise adanın güneyindeki yapılanma şartı ve kullanımının devamını kapsayan imar planı değişikliği onaylanmış; onaylanan uygulama imar planı değişikliği Nazilli Belediyesi tarafından askıya çıkarılmış, 29 ve 30 parsel sahipleri tarafından bu karara itiraz edilmiş, Nazilli Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli ve 12 sayılı kararı ile itirazlar uygun görülmemiş olup söz konusu Nazilli Belediye Meclis kararı hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içinde yapılan itirazların uygun görülmediğine ilişkin Nazilli Belediye Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli ve 12 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Çapahasan Mahallesi, 874 ada 1 ve 30 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların yapı nizamlarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan UİP-8226,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içinde yapılan itirazların uygun görülmediğine ilişkin Nazilli Belediye Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli ve 12 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:74

Komisyon Görüşü: Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesinde bulunan İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Beşeylül Mahallesi 102 ada 1 parselde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/c maddesi kapsamında ilçe geneline hizmet edecek nitelikte bir spor kompleksi yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmış, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Sultanhisar İlçesi Beşeylül Mahallesi 102 ada 1 parselin yaklaşık 15 bin m² lik kısmının Büyükşehir Belediyesince spor tesisleri kurulması amacıyla spor tesis alanına dönüştürülmesini içeren NİP:8807,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP:766,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar İlçesi, Beşeylül Mahallesi 102 ada 1 parselde spor alanı amaçlı hazırlanan NİP:8807,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP:766,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:75

Komisyon Görüşü: Didim Belediye Başkanlığının 27.12.2016 tarih, 2759 sayılı yazısında Didim İlçesi Akyeniköy Mahallesinde yer alan 694 ada ve 695 adalara cepheli 3 adet yola isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Didim İlçesi Akyeniköy Mahallesinde yer alan 694 ada ve 695 adalara cepheli ekli imar planında gösterilen 3 adet isimsiz yola “4514, 4516 ve 4518 Sokak” isimlerinin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: Didim İlçesi Akyeniköy Mahallesinde yer alan 694 ada ve 695 adalara cepheli ekli imar planında gösterilen 3 adet isimsiz yola “4514, 4516 ve 4518 Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:76

Komisyon Görüşü: Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi 4753 parselde bulunan taşınmaza yapı ruhsatı alınabilmesi için taşınmazın bulunduğu ekli krokide işaretlenerek gösterilen isimsiz yola isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi 4753 parselin kuzeyinde bulunan ekli krokide işaretlenerek gösterilen isimsiz yola “4249 Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi 4753 parselin kuzeyinde bulunan ekli krokide işaretlenerek gösterilen isimsiz yola “4249 Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:77

Komisyon Görüşü: 14.02.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,             Efeler Belediyesi’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi hükümleri uyarınca 2017 Mali Yılı Bütçesinde, ekteki tabloda yer alan aktarma işlemi Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup,  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına   arz olunur.

 

Karar: Efeler Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:78

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Ata Mahalle tapunun, 1824 ada, 21 parselde kayıtlı 0,18 m² yüzölçümlü taşınmaz ile aynı ada, 22 parselde kayıtlı 7,47 m² yüzölçümlü belediye taşınmazlarının satışı komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Ata Mahallesi 1824 ada 21 parselde kayıtlı mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 0,18 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 22 parselde kayıtlı 7,47 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:79

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Ata Mahalle tapunun, 1824 ada, 23 parselde kayıtlı 76,78 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının satışı komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisin onayına arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Ata Mahallesi 1824 ada 23 parselde kayıtlı mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 76,78 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:80

Komisyon Görüşü: Buharkent İlçesi, Merkez Mahalle, 5588, 3562, 3564 parsellerde kayıtlı, imar planında Garaj alanı olarak ayrılan taşınmazların, belirlendiği fonksiyon doğrultusunda kullanılmak amacıyla 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parsellerin 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Buharkent İlçesi, Merkez Mahalle, 5588, 3562, 3564 parsellerde kayıtlı, imar planında Garaj alanı olarak ayrılan taşınmazların belirlendiği fonksiyon doğrultusunda kullanılmak amacıyla kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:81

Komisyon Görüşü: 14.02.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,    AYBEL İnş. Org. Spor. Hiz. Tem.Gıda San.Ve Tic.A.Ş’nin mevcut 10.000.000,00-TL olan sermayesinin 20.000.000,00-TL ye çıkartılması hususu Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup,  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına  arz olunur. 

Karar: AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin sermaye artırımı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|