Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI 14.02.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:48

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:49

Karar:Aydın Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 2017 Mali Yılı Bütçesi, (T-1) cetveline 6 (altı) adet çekici, 5 (beş) adet treylerin (semi-treyler, dorse vb.) işlenmesine ve araçların Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:50

Karar: Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Sultanhisar İlçesi Hisar Mahallesi, 198 ada, 50 parsel numarasında kayıtlı 21.828,17 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın Atık Su Arıtma Tesisi olarak kullanılması amacıyla Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devir edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|