T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 14.02.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

               5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Şubat 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Şubat Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

               Kamuoyuna duyurulur.   

 

                                                                                                 

              Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

       TEKLİFLER:

 

1.        12.01.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.        Bozdoğan İlçesi, Asma Mahallesi, 101 ada 853 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın GES olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı hususunun görüşülmesi

3.        Bozdoğan İlçesi Çarşı Mahallesi 97 ada 7 parsele ilişkin kamu tesisi alanının ticaret alanına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

4.        Buharkent İlçesi, Muratdağı Mahallesi, 111 ada 108 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın GES olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

5.        Didim İlçesi, Karakuyu Mahallesi, 14296 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

6.        Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 328 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

7.        Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2769, 6548, 6578, 6579 ve 6580 adalara ait uygulama imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin 05.01.2017 tarihli ve 15 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

8.        Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parseller, 120 ada 1 parsel ve 820 ada 43 parselde kayıtlı ve Konut Alanı imarlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

9.        Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2338 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı ve Konut Alanı imarlı taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 05.01.2017 tarihli ve 12 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

10.    Efeler İlçesi, Kocagür Mahallesi, Aydın Çevre Yolu ile Aydın-Denizli Karayolu bağlantısına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

11.    Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1745 ada 3 numaralı parsel kayıtlı ve Konut Alanı imarlı taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

12.    154 kV Germencik-Aydın Enerji İletim Hattı ve irtifak alanlarının Efeler İlçesine ait nazım imar planlarına işlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

13.    Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 20 hektar alana ilişkin hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Organize Tarım Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

14.    154 kV Germencik-Aydın Enerji İletim Hattı ve irtifak alanlarının Germencik İlçesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi amaçlı nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

15.    İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 150 ada 28 ve 30 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 08.12.2016 tarihli ve 141 sayılı İncirliova Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

16.    İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi 9168 numaralı parselde kayıtlı ve Belediye Hizmet Alanı (BHA) imarlı taşınmazın Ticaret-Konut (TİCK) Alanı kullanımına, Acarlar Mahallesi 167 numaralı parselde kayıtlı ve Konut Alanı imarlı taşınmazın ise Belediye Hizmet Alanı (BHA) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

17.    İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi, 246 ada 47 numaralı parselde kayıtlı ve köy yerleşik alan sınırı içerisindeki taşınmazın Konut Alanı, Park, Otopark ve Taşıt Yolu olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı hususunun görüşülmesi

18.    Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 794 ada 1 numaralı parselde kayıtlı ve Konut Alanı imarlı taşınmazın Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

19.    Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 709 ada 9 numaralı parselde kayıtlı ve Ticaret Alanı imarlı taşınmazın Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

20.    Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 986 ada 2 numaralı parselde kayıtlı ve Turistik Tesis Alanı imarlı taşınmazın Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

21.    Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan Ania (Kadıkalesi) Antik Kentine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

22.    Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 561 ada 2 numaralı parselde kayıtlı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarı taşınmazın Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

23.    Nazilli İlçesi, Çapahasan Mahallesi, 874 ada 1 ve 30 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların yapı nizamlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi

24.    Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1428 ada 1, 2 ve 3 parseller ile 1429 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazların Konut Alanı, Park, Belediye Hizmet Alanı (BHA), Sağlık Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ve Eğitim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

25.    Didim İlçesi Akyeniköy Mahallesinde isimsiz sokağa sokak ismi verilmesi hususunun görüşülmesi

26.    Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesinde isimsiz sokağa sokak ismi verilmesi hususunun görüşülmesi

27.    Efeler Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılması hususunun görüşülmesi

28.    Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2017 Mali Yılı Bütçesi T-1 Cetveline 6 adet çekici, 5 adet treylerin ( semi-treyler, dorse vb.) işlenmesi ve araçların Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması hususunun görüşülmesi

29.    Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Sultanhisar İlçesi Hisar Mahallesi 198 ada 50 parselde kayıtlı 21.828,17 m² yüzölçümlü taşınmazın Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devri hususunun görüşülmesi

30.     Efeler İlçesi Ata Mahallesi 1824 ada 21 parselde kayıtlı mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 0,18 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 22 parselde kayıtlı 7,47 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı

31.     Efeler İlçesi Ata Mahallesi 1824 ada 23 parselde kayıtlı mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 76,78 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı

 

Gündemi İndirmek İçin Tıklayınız.

|