Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI  14.11.2016

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:379

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2016 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:380

Karar: Aydın 2. İdare Mahkemesinin 12.10.2016 tarih ve 2016/1225E sayılı kararı gereği mahkemesince esasa ilişkin olarak yeniden bir karar verilinceye kadar Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2016 tarih ve 198 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|