T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 14.11.2016 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Kasım 2016 Pazartesi günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Kasım Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

            Kamuoyuna duyurulur.         

 

                                                                                                                    Özlem ÇERÇİOĞLU        
                                                                                                         Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                                                                                    

 

            TEKLİFLER :

 

              1. 13.10.2016 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

              2. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans programının görüşülmesi

              3. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmesi

              4. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

              5. Bozdoğan Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

              6. Buharkent Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

              7. Çine Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

              8. Didim Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

              9. Efeler Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             10. Germencik Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             11. İncirliova Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             12. Karacasu Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             13. Karpuzlu Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             14. Koçarlı Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             15. Köşk Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             16. Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             17. Kuyucak Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             18. Nazilli Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             19. Söke Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             20. Sultanhisar Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             21. Yenipazar Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

             22. Didim Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarma hususunun görüşülmesi

             23. Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi

24. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan deve güreşi etkinliklerine Belediyemiz bütçesinde ödenek ayrılması hususunun görüşülmesi

25. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan “Asfalt Kaplama Yapım ve Onarım” İhalesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesi gereği yıllara yaygın yüklemeler şeklinde yapılması hususunun görüşülmesi

26. Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi 621 ada 15 parselin sebze ve meyve hali yapılmak üzere kamulaştırılması hususunun görüşülmesi

27. Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi 1479 parselin mezarlık yapılmak üzere kamulaştırılması hususunun görüşülmesi

28. Buharkent İlçesi Muratdağı Mahallesi, 111 ada 107 ve 108 parsellerde Enerji Üretim Tesisi (GES) olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi.

29. Didim İlçesi Güllüdam Mahallesi, 844 ada 15 parselde yapı yüksekliğinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

30. Çine İlçesi Şevketiye Mahallesi, 258 ada, 2 parsel, 275 ada 22, 23 parsellerde yapılaşma koşullarının tekrar düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

31. Çine İlçesi Hamidabat Mahallesi, 141 ada 18, 19, 20, 21, 43, 44, 45 ve 115 parsellerde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

32.Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 18 ada 7 parselde yurt alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

33.Çine İlçesi Gökyaka Mahallesi, 121 ada 26 parselde Enerjisi Üretim Tesisi (GES) olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.

34.Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 83 ada 6 parselde ticaret-konut alanı (TİCK), park ve taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

35.Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1476 ada 41 parsellere ilişkin Efeler Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarihli ve 152 sayılı kararının görüşülmesi.

36.Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1418 ada 17 ve 18 parsellerdeki yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

37.Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 6625 ada 2 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

38.Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi, 6191 ada 7 parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

39.Efeler İlçesi Pınardere Mahallesi, 690 parselin ticaret alanına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

40.Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 623 ada 2 parselde konut adalarının birleştirilerek yeniden düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

41.Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 2268 ada 2 parsel ile 2269 ada 2 parselde konut alanı kullanımının, yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

42.Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 594 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 parsellerde konut alanı kullanımına ilişkin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

43.Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 4 parselde ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

44.Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 443 ada 84 parsele ilişkin Efeler Belediye Meclisi’nin 06.10.2016 tarihli ve 182 sayılı kararının görüşülmesi.

45.İncirliova İlçesi Gerenkova Mahallesi, 119 ada 41 parselin spor alanı, park ve taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

46.Köşk İlçesi Koçak Mahallesi, 200 ve 545 parsellere ilişkin Köşk Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 2016-47 sayılı kararının görüşülmesi.

47.Köşk İlçesi Çarşı Mahallesi, 4634 parselin sağlık tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

48.Köşk İlçesi Çarşı Mahallesi, 4628 parselin lise alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

49.Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, 193 ada 11 parselde koruma alanı sınırının işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

50.Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 961 ada 3 parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

51.Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 1823 ada 7 parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

52.Nazilli İlçesi Yeşilmahalle Mahallesi, 1816, 1246 ve 1247 adalarda 18. Madde uygulamasına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

53.Nazilli İlçesi Zafer Mahallesi, 1333 adanın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

54.Nazilli İlçesi Zafer Mahallesinde yer alan park alanı içerisinde doğalgaz regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

55.Nazilli İlçesi Zafer Mahallesi, 719 ada 14 parselde ticaret-konut (TİCK) alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

56.Nazilli İlçesi Yenimahalle Mahallesinde yer alan otopark alanında doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

57.Nazilli İlçesi Bereketli Mahallesi, 79 parselin turizm tesis alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesi.

58.Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesi, 554 ada 75 parsel ve 556 ada 1, 2, 3, 5, 6 parsellerde ticaret-konut (TİCK) alanı, sağlık alanı, eğitim alanı, park ve yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

59.Söke İlçesi Yenicami Mahallesi demiryolu ve Söke Çayı arasında kalan alanda uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülmesi.

60.Söke İlçesi Atatürk Mahallesi, 836 ada 52 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

61.Söke İlçesi Sazlıköy Mahallesi, 492 ada 6 parselin Enerji Üretim Tesisi (GES) olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.

62.Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi, 539 ada 1 parsel, 483 ada 177 parselin ve tescil harici alanın  resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

63.Kırsal yerleşme alanlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yapılara ait yapılaşma koşullarının belirlenmesinin görüşülmesi.

64.Çine İlçesi Hamitabad Mahallesi’nde isimsiz yola isim verilmesinin görüşülmesi.

65.Didim İlçesi merkez mahallelerde isimsiz yollara isim verilmesinin görüşülmesi.

66.Kuyucak İlçesi Yeni Mahalle’de isimsiz yollara isim verilmesinin görüşülmesi.

67.Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesi’nde isimsiz yola isim verilmesinin görüşülmesi.

68.Sultanhisar İlçesi Zafer Mahallesi’nde isimsiz yola isim verilmesinin görüşülmesi.

69.Söke İlçesi Sarıkemer Mahallesi’nde isimsiz yola isim verilmesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis Gündemini İndirmek İçin Tıklayınız...

 

|