Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI  11.10.2016

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:345

 

Karar: 22.09.2016 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:346

 

Karar: Karpuzlu İlçesi Ektirli Mahallesinde bulunan eski 824 parselin Karpuzlu-Ektirli yolu kamulaştırma işlemleri kapsamında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun geçici 2.maddesinin 7.fıkrası gereği Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tesciline toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

 

Karar No:347

 

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesi kapsamında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi atamaların gerçekleştirilmesi için tanzim edilen (II) Sayılı Boş (Memur) Kadro Değişiklik Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:348

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/02/2015 tarih 62 sayılı kararının karar kısmında yer alan “… Efeler İlçesi, Hasanefendi Mahallesi, Gençlik Caddesi No:3, PTT karşısı, tapunun 6399 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan otopark alanı” ifadesinin iptal edilerek “Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi PTT karşısı 6399 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bitişiğindeki imar planında otopark alanı olarak ayrılan tahmini 769,69 m² yüzölçümlü tescil harici alan …” olarak değiştirilmesine ve 10.02.2015 tarih 62 sayılı meclis kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

|