Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI 22.09.2016

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

    Karar No:315

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2016 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:316

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim (Çamlık) Mahallesi, 15329 numaralı parsel ile 1792 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 1793 ada 5 numaralı parsel, 1794 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 1795 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller ile 1799 ada 8 numaralı parselde kayıtlı ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde yer alan taşınmazların; E: 0.20, Yençok: 5.50 metre koşullu günübirlik tesis alanı, E: 1.00 Yençok: 15.50 metre koşullu iki adet belediye hizmet alanı (eğlence merkezi ve sosyal ve kültürel tesis alanı), park ve taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmesi ve bu alanın kuzeyindeki yola ilişkin UİP-4673,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 08.08.2016 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Didim Belediye Başkanlığı’nın 09.08.2016 tarihli ve 1905 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4673,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim (Çamlık) Mahallesi, 15329 parsel ile 1792 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 1793 ada 5 parsel, 1794 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 1795 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ve 1799 ada 8 parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı (BHA), günübirlik tesis alanı, park ve taşıt yolu kullanımlarına ilişkin UİP-4673,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:317

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim (Efeler) Mahallesi 2538 ada 1 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında E: 1.20, H: Serbest yapılaşma koşullu "Özel Planlama Alanı (Ticaret, Turizm ve Sosyo-Kültürel Tesisler Yer Alabilir)" kullanımında yer alan söz konusu taşınmazın, NİP-5082,5 plan işlem numaralı nazım imar planı değişikliğine uygun olacak şekilde, doğu kısmının; kuzey, güney ve batı cephelerinden 5 m, doğu cephesinden 10 m çekme mesafeli E: 1.20, Yençok: 15.50 m koşullu "Resmi Kurum Alanı (Maliye Hizmet Binası)" ve batı kısmının; dört cepheden 5m çekme mesafeli, E: 1.20, Yençok: 15.50 m koşullu "Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez)" olarak düzenlenmesine ilişkin UİP-4673,14 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi'nin 08.08.2016 tarihli ve 86 sayılı kararı ile uygun görülerek 09.08.2016 tarihli 1906 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-4673,14 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim (Efeler) Mahallesi 2538 ada 1 parselde Belediye Hizmet Alanı ve Kamu Hizmet Alanı kullanımına ilişkin UİP-4673,14 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:318

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K-IV pafta, 2372 ada, 1 parsel numaralı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=6.50 m kitle nizam koşullu ‘Ticaret’ alanında kalan taşınmaz için, ticaret kitlesinin yüksekliğinin Yençok=7.50 m’ye çıkarılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediyesi’nin 22.06.2016 tarih ve 6109-7879 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu yükseklik şartı değişikliği ile imar planında inşaat alanı artışı getirilmediği görüldüğünden UİP-2129,62 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 18K-IV pafta 2372 ada 1 parselde ticaret kitlesinin yüksekliğinin yeniden belirlenmesine ilişkin UİP-2129,62 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:319

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kocagür Mahallesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan, Aydın Çevre Yolunu Aydın-Denizli Devlet Karayoluna bağlayan Aydın İli, Efeler İlçesi sınırları içerisindeki Aydın Çevre Yolu-Aydın Denizli Devlet Karayolu ayırma kavşağı ve çevresine ilişkin olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Çevre Yolunun, Aydın Denizli Devlet Karayolu bağlantısının mevcut nazım imar planına işlenmesini içeren NİP-5953,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Kocagür Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan, Aydın Çevre Yolunu Aydın-Denizli Devlet Karayoluna bağlayan Aydın İli  Efeler İlçesi sınırları içerisindeki Aydın Çevre Yolu-Aydın Denizli Devlet Karayolu ayırma kavşağı ve çevresine ilişkin olarak hazırlanan NİP-5953,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:320

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 18L-IV pafta, 1115 ada 42 parsel nolu, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=21.00 m kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, kitlenin batısındaki yan bahçenin kaldırılarak komşu parsele bitişik olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:2131,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 131 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek 23.08.2016 tarihli ve 7910-10089 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2131,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 03.08.2016 tarih ve 131 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 18 L-IV pafta, 1115 ada 42 parsele ilişkin hazırlanan 2131,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini içeren Efeler Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 131 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:321

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Ovaeymir Mahallesi, 1356 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.80 Yençok:18.50m koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, yapılanma şartlarında değişiklik yapılarak TAKS/KAKS: 0.30/1.80 Yençok 33.50 m. koşullu getirilmesi amaçlı UİP-11797,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 139 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 05.08.2016 tarih ve 7346-9510 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Söz konusu teklifte öngörülen Yençok koşulunun 27.50 (dokuz kat) olarak değiştirilmesi koşulu ile UİP-11797,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin tadilen onayı oybirliği uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi 1356 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-11797,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:322

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Yedieylül Mahallesi, 5961 ada 6 parsel nolu, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımında kalan taşınmazın, konut alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile alana nüfus ve inşaat alanı artışı getirilmiş olduğu görüldüğünden NİP-3252,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Yedieylül Mahallesi 5961 ada 6 parselde yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımında kalan taşınmazın konut alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-3252,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:323

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1475 ada, 14 parsel numaralı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:15.00 m yüksekliğinde kitle nizamda özel sağlık tesis alanı kullanımlı taşınmaz için, zemin katta parselin tamamında yapılaşma olacak şekilde zemin kat Yençok:3.30 m, toplam bina yüksekliği Yençok:15.00 m, özel sağlık tesis alanı düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,68 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 138 sayılı kararı uygun görülerek 19.08.2016 tarihli ve 7817-10093 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Mevcut sağlık tesis alanının meskun alan içinde yer almasından dolayı kısıtlı alana sahip olduğu, tadilat teklifinin alan kullanımı ihtiyaçlarına yönelik olduğu anlaşılmış kamu yararı da gözetilerek UİP-2129,68 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi özel sağlık tesisinde kalan 1475 ada 14 parselde yapılaşma koşullarına ilişkin UİP-2129,68 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:324

Tarım Komisyonu Görüşü: Germencik Belediye Başkanlığının 24.03.2016 tarihi ve 1623 sayılı yazısı tarafımıza sunulan Aydın - Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içerisinde Aydın –İzmir karayolu üzerinde 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492,  494, 496, 3335 ve 3336 parseller üzerinde Organize Tarım Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Sunulan teklif komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin bulunması, mevcut ağaç varlığının taşınmış olması, planlanması düşünülen alanın kısmen yapılaşmasının tamamlanmış olması ve aktif sanayi kuruluşlarının bulunması, bölge incir tarımına olumlu katkı ve istihdam sağlayacağından teklif komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup nihai görüşün imar komisyonunca verilmesine karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Görüşü: Aydın - Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içerisinde Aydın –İzmir karayolu üzerinde 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492,  494, 496, 3335 ve 3336 parseller üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanları ile Sosyal Tesis Alanını içerecek şekilde Organize Tarım Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Germencik Belediye Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesinde yaklaşık 20 ha alanda üzerinde tarım ve hayvancılık tesis alanları ile sosyal tesis alanını içerecek şekilde organize tarım alanı amaçlı 1/5000 ölçekli NİP 20476 plan işlem numaralı nazım imar planı teklifi tarım komisyonunda uygun görüşü doğrultusunda komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içerisinde Aydın–İzmir karayolu üzerinde 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492,  494, 496, 3335 ve 3336 parseller üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanları ile Sosyal Tesis Alanını içerecek şekilde Organize Tarım Alanı amaçlı NİP:20476 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ve Tarım Komisyonu raporunun komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:325

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Alemler Mahallesi, Suluçukur Mevkii 6 pafta 90 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) kurmak amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılmak istenen Güneş Enerjisi Santraline ilişkin nazım imar planı teklifinin kurum görüşlerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olduğu anlaşıldığından NİP-21715 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi, Alemler Mahallesi, Suluçukur Mevkii 6 pafta 90 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) kurmak amacıyla hazırlanan NİP-21715 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:326

Komisyon Görüşü: İlimiz, Koçarlı İlçesi, Karadut Mahallesi Demirdere Mevkii 280 numaralı parselin Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı Enerji Üretim Alanı ve taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin NİP-21716 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-21716 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Koçarlı İlçesi, Karadut Mahallesi Demirdere Mevkii 280 numaralı parselin Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı Enerji Üretim Alanı ve taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin NİP-21716 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:327

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07.06.2016 tarihli oturumunda görüşülerek "06.01.2005 tarihli Meclis Toplantısının 28/3. Maddesinde kabul edilen plan notunun ilk bölümü olan 300 m2 ye bir bağımsız bölüm şartının görülen lüzum üzerine kaldırılmasının, ancak plan notunun devamında belirtilen zonlardaki yapılaşma koşullarının aynen devam etmesinin uygun olacağına" şeklinde onaylanan 301.05/228 sayılı Kararı Kuşadası Belediyesi'nin 24.06.2016 tarihli ve 20048 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu plan notunun ilk bölümü olan 300 m2 ye bir bağımsız bölüm şartının kaldırılması sonucu ifraz şartları ile yörenin yerleşim özellikleri ve dokusunun değişeceği mütalaa edildiğinden 07.06.2016 tarihli ve 301.05/228 sayılı Kuşadası Belediye Meclis Kararı'nın uygun olmadığına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası Belediye Meclisi’nin plan notunun kısmen iptaline ilişkin 07.06.2016 tarihli ve 301.05/228 sayılı Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:328

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 416 ada 7 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında dört cephesinden 5'er metre bahçe mesafeli, E:2.00, Hmax: Serbest koşullu "Turizm Yerleşme Alanları, Konaklama Tesis Alanları" kullanımında kalan taşınmazın bahçe mesafeleri aynı kalacak şekilde E: 2.00, Yençok: 17.50m koşullu "Otel Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik UİP-13182,41 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07.06.2016 tarihli ve 301.05/227 sayılı kararı ile uygun görülerek 24.06.2016 tarihli ve 20065 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,41 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 416 ada 7 parselde turizm tesis alanının yapı yüksekliğinin yeniden belirlenmesine ilişkin UİP-13182,41 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:329

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 157 ada 2 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında "Blok Nizam 4-Kat (BL-4) Turizm Yerleşme Alanları " kullanımında kalan taşınmazın "Bitişik Nizam 4-Kat (B-4) Ticaret Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-13182,44 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi'nin 11.07.2016 tarihli ve 301.05/245 sayılı kararı ile uygun görülerek 21.07.2016 tarihli ve 23285 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-13182,44 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği “Tüm katlar ticaret alanı olarak kullanılacaktır. Konut yapılamaz” plan notu eklenerek komisyonumuzca oybirliği ile tadilen uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 157 ada 2 parselde ticaret kullanımına ilişkin UİP-13182,44 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:330

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Küçükkır mevkii, tapunun 10 pafta, mülkiyeti Kuyucak Belediyesine ait 229786,00 m2 yüzölçümlü 788 numaralı parsel üzerinde GES (Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi) amaçlı UİP-21078 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Kuyucak Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/62 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince 12.08.2016 tarih ve 1703 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-21078 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Küçükkır mevkii, 788 numaralı parsel üzerinde GES (Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi) amaçlı UİP-21078 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:331

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi sınırları içerisinde Söke Merkez İlçe imar planları ile Mülga Sazlı Belediyesi imar planlarının kesiştiği bölgede yer alan Atatürk Mahallesi 1191 ada 1, 1192 ada 1 parseller ile Sazlı Mahallesi 102 ada 18 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan NİP-6316,14 ve NİP-21751,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Söke Belediye Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP 6316 plan işlem numaralı Söke Merkez Nazım İmar Planı ile NİP 21751 plan işlem numaralı Söke-Sazlı Nazım İmar Planının kesişiminde yer alan bölgede planların uyumsuzluğu ve planda yer alan değişiklikler sonrası uygulanması imkanı kalmayan kısımların düzeltilmesini amaçlayan, sanayi kullanımını bütünleştiren NİP:6316,14 ve NİP 21751,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi sınırları içerisinde Söke Merkez İlçe imar planları ile Mülga Sazlı Belediyesi imar planlarının kesiştiği bölgede yer alan Atatürk Mahallesi 1191 ada 1 parsel, 1192 ada 1 parseller ile Sazlı Mahallesi 102 ada 18 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan NİP-6316,14 ve NİP-21751,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:332

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Konak Mahallesi, 739 ada 455, 456, 472, 473 ve kısmen 87 numaralı parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında "Mevcut Konut Alanı" kullanımında yer alan taşınmazın "Yüksek Yoğunlukta Konut Alanı (301-600 kişi/ha), Park ve Otopark" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin NİP-6316,13 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-6316,13 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile sunulan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bilgi paftasında belirtilen yapılaşma koşullarına göre toplam inşaat alanı ve yerleşik nüfus artarken artan nüfusun ihtiyacına yönelik teknik ve sosyal donatı alanları ayrılmadığından teklif komisyonumuzca oybirliği ile reddedilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Konak Mahallesi 739 ada 455, 456, 472, 473 ve kısmen 87 parselde konut alanı, park ve otopark düzenlenmesine ilişkin NİP-6316,13 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:333

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi, 1361 ada 1 numaralı 1887 m2 yüzölçüme sahip parselde kayıtlı ve Söke Belediyesi mülkiyetinde yer alan taşınmazın otopark kullanımında kalan yaklaşık 27 m2 lik kısmında doğalgaz regülatörü alanı belirlenmesine ve otopark alanında düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-887,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 11.05.2016 tarih ve 2016/5-92 sayılı kararı, sehven eksik yazılan ada numarasının düzeltilme yapılması ile 03.06.2016 tarih ve 2016/6-102 sayılı karar ile tashih yapılarak Söke Belediye Başkanlığı’nın 14.07.2016 tarih ve 612031 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi, 1361 ada 1 numaralı parselde kayıtlı otopark alanın düzenlenmesi ve bir kısmında park ve doğalgaz regülâtörü belirlenmesine ilişkin UİP-887,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:334

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Dalaca Boğazı Mevkii’nde tapunun 23B-C pafta, 571 ada 1 parselde kayıtlı 47.320 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı Enerji Üretim Alanı, taşıt yolu ve orman alanı olarak düzenlenmesine ilişkin NİP-19388 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-19388 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Dalaca Boğazı Mevkii’nde tapunun 23B-C pafta, 571 ada 1 parselde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı Enerji Üretim Alanı, taşıt yolu ve orman alanı olarak düzenlenmesine ilişkin NİP-19388 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:335

Komisyon Görüşü: Nazilli Belediyesinin 03.02.2016 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclisi Kararı 01.08.2016 tarih ve 2888, 2889, 2890 sayılı, 22.08.2016 tarih ve 3092 sayılı yazıları ile yerleşik alan sınırları olmayan mahallelerin (köylerin) sınırlarının belirlenmesi, yerleşik alan sınırları belirli olan mahallelerin ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.           3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Nazilli ilçesi, Kozdere, Ketendere, Bereketli, Bozyurt, Kardeşköy ve Eycelli Mahallelerinin (köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Nazilli ilçesi, Kozdere, Ketendere, Bereketli, Bozyurt, Kardeşköy ve Eycelli Mahallelerinin (köylerinin) yerleşik alanlarının tespiti ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:336

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar Belediye Başkanlığının 01.09.2016 tarih, 1767 sayılı yazısında Sultanhisar İlçesi, Rekmez Mahallesinde yer alan Or. Cemal TURAL ile Dr. Mustafa MALGAÇ caddelerini birbirine bağlayan, uygulama imar planında 20 m genişliğindeki imar yolunun isimsiz olmasına istinaden isim siz bulvara “Avukat Rıza USLU Bulvarı” isminin verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  İlimiz Sultanhisar İlçesi Rekmez Mahallesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen Or. Cemal TURAL ile Dr. Mustafa MALGAÇ caddelerini birbirine bağlayan 20 m genişliğindeki isimsiz bulvara “Avukat Rıza USLU Bulvarı” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Rekmez Mahallesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen Or. Cemal TURAL ile Dr. Mustafa MALGAÇ caddelerini birbirine bağlayan 20 m genişliğindeki isimsiz bulvara “Avukat Rıza USLU Bulvarı” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:337

Komisyon Görüşü: 19.09.2016 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Bozdoğan Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesine 2.105.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

a)          Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel

Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;

 

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.05.02

ÖZEL KALEM

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

 32.000,00 TL

46.09.05.30

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06 – İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

427.000,00 TL

46.09.05.31

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

260.000,00 TL

46.09.05.33

MADRAN MEMBASU FIRIN İŞLETMESİ

04 – EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

    1.239.000,00 TL

46.09.05.37

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

115.000,00 TL

46.09.05.42

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

  32.000,00 TL

        TOPLAM

   2.105.000,00 TL

       
 
   

 

         

           

b)  Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

01

VERGİ GELİRLERİ

1.200.000,00 TL

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

105.000,00 TL

05

DİĞER GELİRLER

800.000,00 TL

TOPLAM

2.105.000,00 TL

 

       

             Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Bozdoğan Belediyesi 2016 Mali Yılı        Bütçesine 2.105.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına   arz olunur. 

Karar: Bozdoğan Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:338

Komisyon Görüşü: 19.09.2016 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesine 2.200.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

            a) Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;

 

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.15.33

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.200.000,00TL

        TOPLAM

2.200.000,00 TL

       
 
   

 

 

         

              b)  Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

01

VERGİ GELİRLERİ

2.200.000,00 TL

TOPLAM

2.200.000,00 TL

 

            Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine 2.200.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:339

 

Komisyon Görüşü: 19.09.2016 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza Havale edilen;     Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan “ Büyükşehir Belediyemizce Aydın ili sınırlarındaki park, bahçe, seralar, refüjler, futbol sahaları, yeşil alanlar, mesire alanları, rekreasyon alanları, bisiklet ve koşu yolları, karayolları üzeri refüj ve düzenlemelerin temizlikleri, bakım onarımları, sulanması, çocuk oyun grupları ve fitnes açık hava spor aletlerinin bakım ve montajları, aydınlatma elemanlarının bakım, onarım ve montajı, kent mobilyalarının bakım, onarım ve montajları, havuzların bakım ve tamiratları, park yapımı ve tamiratları, sıhhi tesisat sulama sistemlerinin montaj ve tamiri, hizmet alımı” ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmesi başlıklı 67. Maddesinde belirtilen yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeler olarak yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederiz.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan: Aydın İli sınırlarındaki park, bahçe, seralar, refüjler, futbol sahaları, yeşil alanlar, mesire alanları, rekreasyon alanları, bisiklet ve koşu yolları, karayolları üzeri refüj ve düzenlemelerin temizlikleri, bakım onarımı, sulanması, çocuk oyun grupları ve fitnes açık hava spor aletlerinin bakım ve montajları, aydınlatma elemanlarının bakım, onarım ve montajı, kent mobilyalarının bakım onarım ve montajları, havuzların bakım ve tamiratları, park ve tamiratları, sıhhi tesisat sulama sistemlerinin montaj ve tamiri işine dayalı hizmet alımı ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmesi başlıklı 67. Maddesinde belirtilen yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeler şeklinde yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:340

 

Komisyon Görüşü: 19.09.2016 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ikamet eden yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi olan sosyal durumu zayıf yada bakım yoksunu vatandaşlarımıza bulunduğu ortamlarda sosyal yardımda bulunulması (yakacak yardımı, gıda yardımı, kırtasiye yardımı, havalı yatak, hasta bezi v.b.) günlük kişisel bakımlarının yapılması, Kadın Konukevi, Yaşlı Barınma Evi ve Huzurevinde kalan kişilere danışmanlık ve psikolojik destek verilmesi, çocuk gelişimi konularında bilgilendirilmesi, mabetlerin temizliğinin yapılması, yemek fabrikalarında fakir ve yardıma muhtaç, yaşlı kişilere günlük sıcak yemek verilmesi ve Ramazan ayında iftar çadırlarında yemek verilmesi hizmetlerinde görev alacak personel çalıştırmaya dayalı Hizmet Alımı ihalesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmesi başlıklı 67.Maddesinde belirtilen yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeler olarak yapılması komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederiz

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan; Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ikamet eden yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi olan sosyal durumu zayıf yada bakım yoksunu vatandaşlarımıza bulunduğu ortamlarda sosyal yardımda bulunulması (yakacak yardımı, gıda yardımı, kırtasiye yardımı, havalı yatak, hasta bezi v.b.) günlük kişisel bakımlarının yapılması, Kadın Konukevi, Yaşlı Barınma Evi ve Huzurevinde kalan kişilere danışmanlık ve psikolojik destek verilmesi, çocuk gelişimi konularında bilgilendirilmesi, mabetlerin temizliğinin yapılması, yemek fabrikalarında fakir ve yardıma muhtaç, yaşlı kişilere günlük sıcak yemek verilmesi ve Ramazan ayında iftar çadırlarında yemek verilmesi hizmetlerinde görev alacak personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ihalesinin 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereği yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeler şeklinde yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:341

 

Komisyon Görüşü: 19.09.2016 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;           Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan Yaşlı Sosyal Yaşam Merkezleri ve Evde Hasta Ziyaretleri ile Hayvanat Bahçesi ve Barınakların temizlik ve bakımına ait Hizmet Alımı İhalelerinin 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereği yasal süreyi aşmamak üzere yaygın yüklenmeler olarak yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederiz.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan; Yaşlı Sosyal Yaşam Merkezleri ve Evde Hasta Ziyaretleri ile Hayvanat Bahçesi ve Barınakların temizlik ve bakımı hizmet alımı ihalesinin 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereği yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeler şeklinde yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:342

 

Komisyon Görüşü: 19.09.2016 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;

Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binası ve bağlı birimlerin güvenlik hizmeti ihtiyacının serbest piyasadan;4734 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale işlerinin yapılması gerektiğinden, söz konusu hizmetlerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri 67 inci Maddesinde belirtilen yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklemeler olarak yapılması hususu komisyonca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan; Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin Özel Güvenlik Hizmeti hizmet alımı ihalesinin 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereği yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeler şeklinde yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:343

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi Muğla Karayolu 4.km üzeri Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bulunan otopark alanlarının Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye işletmesinin devredilmesi hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 19.09.2016 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir;Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi Muğla Karayolu 4.km üzeri Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bulunan otopark alanlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7 ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde, aylık toplam 1.000,00-TL (Bin-TL) bedel üzerinden, 10 yıl süreyle Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye işletmesinin devredilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi Muğla Karayolu 4.km üzeri Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bulunan otopark alanlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7 ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde, aylık toplam 1.000,00-TL (Bin-TL) bedel üzerinden, 10 yıl süreyle Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye işletmesinin devredilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:344

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesinde 6-9 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Barış Kupası Masterlar Futbol Turnuvası’na katılacak olan misafir takımların konaklaması v.s masrafları için toplam 30.000,00 TL nakdi yardım yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Kuşadası İlçesinde 6-9 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Barış Kupası Masterlar Futbol Turnuvası’na katılacak olan misafir takımların konaklaması v.s masrafları için toplam 30.000,00 TL nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|