T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 19.09.2016 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Eylül Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

       Kamuoyuna duyurulur.       

                                                                                                                                                                                                             

 

        Özlem ÇERÇİOĞLU         
  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

       

  TEKLİFLER:

1.  11.08.2016 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.Didim İlçesi, Didim (Çamlık) Mahallesi, 15329 parsel ile 1792 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 parseller, 1793 ada 5 parsel, 1794 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parseller, 1795 ada 1,2,3 ve 4 parseller ve 1799 ada 8 parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı (BHA), günübirlik tesis alanı, park ve taşıt yolu kullanımlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

3.Didim İlçesi, Didim (Efeler) Mahallesi 2538 ada 1 parselde belediye hizmet alanı ve kamu hizmet alanı kullanımına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

4.Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2372 ada 1 parselde ticaret kitlesinin yüksekliğinin yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

5.Efeler İlçesi Kocagür Mahallesinde çevre yolu, Aydın Denizli Devlet yolu bağlantısı ve çevresine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

6.Efeler Belediye Meclisi'nin 03.08.2016 tarihli ve 131 sayılı belediye meclis kararının görüşülmesi

7.Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi 1356 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

8.Efeler İlçesi Yedieylül Mahallesi 5961 ada 6 parselde konut alanı kullanımına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

9.Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi özel sağlık tesisinde kalan 1475 ada 14 parselde yapılaşma koşullarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

10.Karacasu İlçesi Alemler Mahallesi 90 parselde güneş enerjisi santrali belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi

11.Koçarlı İlçesi Karadut Mahallesi 280 parselde güneş enerjisi santrali belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi

12.Kuşadası Belediye plan notunun kısmen iptaline ilişkin 07.06.2016 tarihli ve 301.05/228 sayılı kararının görüşülmesi

13.Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 986 ada 2 parselde ticaret alanı kullanımına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

14.Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 416 ada 7 parselde turizm tesis alanının yapı yüksekliğinin yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

15.Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 157 ada 2 parselde ticaret kullanımına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

16.Nazilli İlçesi Dumlupınar ve Karaçay Mahallelerinde konut alanı kullanımına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

17.Söke İlçesi Atatürk Mahallesi ve Sazlı Mahallesi kesişiminde imar planı uyuşmazlığının giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

18.Söke İlçesi Konak Mahallesi 739 ada 455,456,

 
 

472,473 ve kısmen 87 parselde konut alanı ve park düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

19.Söke İlçesi Yenikent Mahallesi 1361 ada 1 parselde doğalgaz regülatörü alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

20.Nazilli İlçesi muhtelif köy yerleşik alanı sınırlarının genişletilmesinin görüşülmesi

21.Sultanhisar ilçesinde isimsiz bulvara isim verilmesinin görüşülmesi

22.  Bozdoğan Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesinin görüşülmesi

23.  Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesinin görüşülmesi

24. Koçarlı-Söke 2.kısım Arazi Toplulaştırılması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Söke İlçesi Yuvaca Mahallesi 4, 83, 91, 209, 268 parsel, Atburgazı Mahallesi 738 parsel, Yeniköy Mahallesi 145 parsel, Çalışlı Mahallesi 1428 parsel, Çalıköy Mahallesi 185 parselde kayıtlı taşınmazların tescili

25.Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan Hizmet Alımı İhalelerinin 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereği yıllara yaygın yüklemeler şeklinde yapılması hususunun görüşülmesi,

26.  Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan Hizmet Alımı İhalelerinin 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereği yıllara yaygın yüklemeler şeklinde yapılması hususunun görüşülmesi,

27.  Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan Yaşlı Sosyal Yaşam Merkezleri ve Evde Hasta Ziyaretleri ile Hayvanat Bahçesi ve Barınakların temizlik ve bakımına ait Hizmet Alımı İhalelerinin 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereği yıllara yaygın yüklemeler şeklinde yapılması hususunun görüşülmesi,

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız...

 

|