Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI 09.08.2016

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:275

 

Karar: 26.07.2016 tarihli Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:276

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline 1 adet 16 m teleskobik bomlu hidrolik platform aracının işlenmesine ve aracın Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:277

 

Karar: Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi 657 parselde kayıtlı 417,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 400,00 m²’ lik Belediye hissesinin hak sahibine devredilmesine ve devir işlemlerinin yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:278

 

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2474 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını (yeme, içme, piknik. vb) karşılamak amacıyla geçici olarak restorasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar işletilmesi hakkının taşınmazın işletilmesinden elde edilecek gelirin %50 sinin takip eden yılın ilk üç ayında belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla 2 yıl süre ile Aybel İnş. Org. Spor Hiz. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş. ‘ye devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:279

 

Karar: Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 10.06.2016 tarih ve 2016/3-33 (1/2) kurul kararında belirtilen hususlar doğrultusunda, masraflarının tamamı Şirkete ait olmak üzere söz konusu konveyör bant hattının Aydın Caddesi üzerinden geçirilmesini teminen 22.11.2001 tarih ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda irtifa hakkının (üst geçit ve köprü taşıyıcı ayak yeri) 29 (yirmi dokuz) yıl süre ile Batı Söke Çimento San. Tic. A.Ş’ ye verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:280

 

Karar: Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi 25 pafta 688 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesisin 3 yıl süre ile Koçarlı Belediyesi’ ne tahsisine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:281

 

Karar: Koçarlı İlçesi Yeniköy Mahallesi 21/2 pafta 1263 parsel numaralı 500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, 1264 parsel numaralı 500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz,1265 parsel numaralı 500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, 1268 parsel numaralı 499,99 m² yüzölçümlü taşınmaz, 1269 parsel numaralı 499,99 m² yüzölçümlü taşınmazların üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesislerin 3 yıl süre ile Koçarlı Belediyesi’ ne tahsisine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:282

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 170 sayılı kararına  “….Kurtuluş Mahallesi 155 ada 75, 76, 95, 105 ve Kavaklı Mahallesi 1112, 1117, 1605, 1618 parsellerin” ibaresinin eklenmesine ve 16.04.2015 tarih ve 170  sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:283

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarih ve 256 sayılı kararında sehven UİP:18508,1 olarak yazılan işlem numarasının UİP:19843,1 olarak düzeltilmesine ve 14.07.2016 tarih ve 256 sayılı kararın bu şekilde tashihine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

|