T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 09.08.2016 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 09 Ağustos 2016 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Ağustos Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

       Kamuoyuna duyurulur.       

     Özlem ÇERÇİOĞLU       
      Büyükşehir Belediye Başkanı

                                                                                                        

                                                                                                 

 

TEKLİFLER :

 

1. 26.07.2016 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.Didim İlçesi Gevrek Mahallesi revizyon imar planı ile kapatılan yolun 7 metre olarak yeniden açılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

3.Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 1614 ada 16 parselde yer alan trafo sembolünün kaldırılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

4.İncirliova İlçesi İncirliova (Zafer)  Mahallesi 317 parselde konut alanında yapılaşma şartlarının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

5.Köşk Belediye Meclisi’nin 07.08.2014 tarih ve 2014/38 sayılı belediye meclis kararının görüşülmesi

6.Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde mahkeme kararı doğrultusunda planları iptal edilen 855 ada 44 ve 45 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının görüşülmesi

7.Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi 3621 parselde akaryakıt satış istasyonun yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

8.Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 681, 683 ve 1656 parsellerde konut ve park alanında düzenleme yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

9.Efeler İlçesi Zafer Mahallesinde iptal edilen 3. Derece Arkeolojik Sit alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmasının görüşülmesi

10.Nazilli İlçesi Yeşil Mahallesi 1661 ada 1 parselde karma kullanım alanının mezarlık alanına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

11.Nazilli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 561 ada 2 parselde mahkeme kararına istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi

12.Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 parsellerde ticaret+konut alanında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

13.Efeler İlçesi Tepecik Mahallesinde isimsiz yollara isim verilmesinin görüşülmesi

14.Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesinde isimsiz yollara isim verilmesinin görüşülmesi

15.  Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline 1 adet 16 m teleskobik bomlu hidrolik platform aracının işlenmesi ve aracın Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasının görüşülmesi

16.  Didim Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesinin görüşülmesi

17.  30 Ağustos Zafer Bayramı ve 7 Eylül Kurtuluş Bayramı ile ilgili düzenlenmesi planlanan etkinlikler için ödenek verilmesinin görüşülmesi

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız...

|