T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 12.07.2016 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

               5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Temmuz 2016 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Temmuz Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

       Kamuoyuna duyurulur.       

 

                                                                                                                                                                                                      Özlem ÇERÇİOĞLU                                                                                                                                                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

TEKLİFLER :

 1. 16.06.2016 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması
 2. Çine İlçesi Karanfiller Mahallesi 118 ada 20, 21, 22, 24, 25 ve 42 parsellerde Güneş Enerjisi Santrali belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi
 3. Çine İlçesi Gökyaka Mahallesi 121 ada 26 parselde Güneş Enerjisi Santrali belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi
 4. Çine İlçesi Damarası (Kocaotlak) Mahallesi 102 ada 49 parselde (eski 752 parsel) Güneş Enerjisi Santrali belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifinin görüşülmesi
 5. Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2296 ada 1, 2, 3 ve 2294 ada 1, 2 parsellerde konut alanında yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
 6. Efeler İlçesi Bademli Mahallesi 102 ada 34, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47 ve 48 parsellerde Güneş Enerjisi Santrali belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi
 7. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1395 ada 14 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
 8. Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492, 496, 3335, 3336 parsellerde organize tarım alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 9. Germencik İlçesi Hürriyet Mahallesi 326 ada 1 ve 2 parsellerde toptan ticaret alanı kullanımının üniversite alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
 10. İncirliova İlçesi İstiklal Mahallesi 9168 parselin Belediye Hizmet Alanı kullanımının Ticaret+Konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 11. İncirliova İlçesi Acarlar Mahallesi 181 ada 17 parselde konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 12. Söke İlçesi Yenicami Mahallesi demiryolu ve Söke Çayı arasında kalan alanda uygulama imar planlarına yapılan itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin Söke Belediye Meclisi'nin 11.05.2016 tarih ve 2016/5-94 sayılı kararının görüşülmesi
 13. Söke İlçesi Yenicami, Kemalpaşa, Konak ve Fevzi Paşa Mahallelerinde tescilli taşınmazların koruma alanlarında kalan parsellere K notasyonu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 14. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde isimsiz yollara isim verilmesinin görüşülmesi
 15. İncirliova Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılması hususunun görüşülmesi
 16. Söke İlçesi Yeniköy mahallesi 23 parselde kayıtlı 33.600,00 m² yüzölçümlü, Akçakaya mahallesi 127 parselde kayıtlı 52.000, 00 m² yüzölçümlü, Bağarası mahallesi Kalcık mevkii 3141 parselde kayıtlı 2.250,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazların Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tescili hususunun görüşülmesi

 

 

 

 

|