Detay

İlçe Kuşadası
Mahalle Türkmen
Pafta 21 20 KL
Plan Ölçeği 1/5000
Açıklama Kuşadası İlçesi Türkmen Mah.444 ada 158 ve 159 parselde eğitim tesis alanı ve park amaçlı NİP:3266,10 plan işlem no.lu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
Plan İşlem Numarası NİP-3266,10
Meclis Karar Tarihi ve Karar Sayısı 17.09.2015 - 386
Askıya Çıkış Tarihi 06.10.2015
Askıdan İniş Tarihi 05.11.2015
Plan Dosyaları 19 18 KL İndir

 

|