Detay

İlçe Kuşadası
Mahalle Türkmen
Pafta 19 18 KL
Plan Ölçeği 1/5000
Açıklama Kuşadası İlçesi Türkmen Mah.416 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ibadet alanı yapılmasına ilişkin NİP:3266,9 plan işlem no.lu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
Plan İşlem Numarası NİP-3266,9
Meclis Karar Tarihi ve Karar Sayısı 17.09.2015 - 385
Askıya Çıkış Tarihi 06.10.2015
Askıdan İniş Tarihi 05.11.2015
Plan Dosyaları 19 18 KL İndir

 

|